Avaleht

 

TEADE!

Alates 03. oktoober 2017 alustab tööd tugigrupp naistele, kes on kogenud või kogevad oma suhtes vägivalda.

Grupp käib koos 2 korda kuus teisipäeviti (aja lepime hiljem kokku).

Kohal on naiste tugikeskuse psühholoog või sotsiaaltöötaja.

Registreerimine:  viljandinaistetugi@gmail.com.

—————————————————————————————————————————————————

Seoses senise riigi toetuse lõppemisega ei suuda Viljandimaa Naiste Tugikeskus alates 1. jaanuarist 2017 enam osutada tasuta turvakodu teenust, õigusabi ja psühholoogilist nõustamist, mida oleme pakkunud seni.

2016. aastaks eraldas Sotsiaalministeerium Viljandimaa Naiste Tugikeskusele kokku 48322 eurot, riigihankes oli  järgmise kahe aasta piirmääraks 30382 eurot, st rahastus oleks vähenenud 37% ja senises mahus ja kvaliteediga teenust me enam ei oleks suutnud pakkuda.

Esitasime oma pakkumise esimeses voorus kogu teenuse osutamiseks vajalikus summas, see tunnistati hanke nõuetele mittevastavaks. Hanke teises voorus piirmäära ei tõstetud ja kuna me ei saanud petta abivajajate lootusi ja lubada neile kvaliteetset liitteenust, mille osutamiseks meil vajaminevat resurssi pole, Viljandimaa Naiste Tugikeskus teises voorus pakkumist enam ei esitanud.

Teises voorus esitas uus teenuseosutaja pakkumise allpool piirmäära. Ohvriabi seadusele vastavat naiste tugikeskuse teenust osutab hanke tulemusel Viljandi maakonnas 2017 aastal Tähtvere Avatud Naistekeskus.

2016 aastal vajasid Viljandimaa Naiste Tugikeskuses majutust  12 naist ja 13 last; õigusabi said 20 naist kokku 111,5 tundi; psühholoogilist nõustamist said 29 naist kokku 156,5 tundi.

Jätkame edaspidi vabatahtliku tööna tasuta esmase ja juhtumipõhise nõustamise osutamist meie meiliaadressil viljandinaistetugi@gmail.com. Kokkuleppel on võimalik saada ka õigusabi ja psühholoogilist nõustamist.

Vastame võimalusel tööpäeviti  telefonil 58050535, vajadusel lepime kokku kohtumise aja.

Ära jää oma murega üksi, võta meiega ühendust!

Oleme väga  tänulikud kõigile oma senistele koostööpartneritele ja toetajatele!

Meie tegevuse jätkamise toetuseks saab annetada meie kontole: EE432200221048794157 Swedbank