Naiste tugikeskused 2017

Alates 1. jaanuarist 2017 osutavad ohvriabi seaduse alusel naiste tugikeskuse teenust järgmised meie partnerid

 

Ida-Virumaa Naiste Tugikeskus-Varjupaik

naistetugikeskus@gmail.com  53332627

www.naistetugikeskus.eu

 

Jõgevamaa Naiste Tugikeskus

jogevamaanaistetugikeskus@gmail.com  58600170

www.jogevanaistetugi.ee

 

Valgamaa Naiste Tugikeskus

valgamaanaistetugikeskus@gmail.com 53032544

www.valganaistevarjupaik.ee

 

Pärnu Naiste Tugikeskus

naistevarjupaik@gmail.com  53981620, 53650260

www.naistevarjupaik.ee

 

Saaremaa Naiste Tugikeskus (Pärnu filiaal)

saaremaanaistetugikeskus@gmail.com 5309 8919

 

Tartu Naiste Varjupaik (Naiste Tugi- ja Teabekeskus)

info@naistetugi.ee  55949496

www.naistetugi.ee

 

Tegevust jätkavad vabatahtlikus korras ka SÕLTUMATUD NAISTE TUGIKESKUSED, kes pakuvad vägivalda kogenud naisele võimaluste piires tasuta esmast ja juhtumipõhist nõustamist ning kokkuleppel ka psühholoogilist ja juriidilist abi.

 

Järvamaa Naiste Tugikeskus

jarvanaistekeskus@gmail.com 58133755

www.jarvanaistetugi.ee

 

Naiste Tugikeskus Hiiumaal (Läänemaa NTK filiaal)

hiiumaanaistetugi@gmail.com  51977170

 

Läänemaa Naiste Tugikeskus

laanenaistetugi@gmail.com 5042300,

www.laanenaistetugi.ee

 

Rapla Naistekeskus

raplanaistekeskus@gmail.com  58137153

 

Tallinna Naiste Tugikeskus

tallinnanaistetugi@gmail.com  57570911

www.tallinnanaistetugi.ee

 

Virumaa Naiste Tugikeskus

virunaistekeskus@gmail.com  53868698

www.virunaistetugi.ee

 

Viljandimaa Naiste Tugikeskus

viljandinaistetugi@gmail.com 58050535

www.viljandinaistetugi.eu

 

Võrumaa Naiste Tugikeskus

vorunaistetugi@gmail.com; 52 83 615

www.vorunaistetugi.ee