Toetajad

 • 2013-2015 – Eesti Naiste Varjupaikade Liit. Norra toetus.
  Viljandimaa Naiste Tugikeskus on Eesti Naiste Varjupaikade Liidu koostööpartner projektis ”Developing services for victims of domestic violence, strengthening co-operation between different institutions and raising awareness among victims and the general public ”, mida viiakse ellu Norra finantsmehhanismi 2009-2014 programmi „Kodune ja sooline vägivald“ toetusel.
  Tänu projektile on meie klientidele aastatel 2013-2015 tagatud kuus  kokku vähemalt 13 tundi tasuta psühholoogilist nõustamist/ psühhoteraapiat ja 12 tundi juriidilist nõustamist.
  Projekti toetusel saime uuendada oma kodulehte.
  Meie töötajad saavad projekti raames regulaarset supervisiooni ja neil on võimalik osaleda  vähemalt kaks korda aastas toimuvatel koolitustel ja muudel projekti üritustel.
 • 2014 – EV Sotsiaalministeerium riigieelarvelistest vahendidtest.
 • 2010-2014 Viljandi Linnavalitsus
 • 2008-2013 Hasartmängumaksu Nõukogu (HMN)

Viljandimaa Naiste Tugikeskust on toetanud ka ettevõtted ja eraisikud:

2014 – täname Big panka, kes kinkis turvakodule arvutid!

2015 – täname Naiskodukaitse Sakala malevat! Tänu neile on turvakodus uus ja uhke diivan ning veel muudki vajalikku.

2018-2019 Viljandi teater Ugala

2018-2019 Sotsiaaldemokraatlik erakond

2019 MTÜ Discgolfiklubi Viljandi Ketas

2019-2020 Eesti Naiste Varjupaikade Liit

Samuti täname kõiki meid toetanud eraisikuid!

 

Oleme väga tänulikud igasuguse abi eest!
Rahalisi annetusi saab teha meie pangakontole:

MTÜ Viljandimaa Naiste Tugikeskus
EE432200221048794157  Swedbank