Turvakodu teenus

Alates 2008.a. on Viljandis olnud avatud turvakodu (varjupaik) lähisuhtevägivalla all kannatavatele naistele.

Asukoha aadress on turvalisuse kaalutlustel salastatud.

Majutusteenusele tulemine lepitakse eelnevalt kokku.

Telefon: 58050535 (24h)

Naine saab turvakodusse kaasa võtta ka lapsed.

Turvakodu pakub:

  • turvalist pelgupaika pärast vägivallajuhtumit või vägivallaohu korral;
  • vajadusel ajutist elupaika;
  • võimalust rahuneda ja välja puhata;
  • võimalust koos kogenud spetsialidega turvalises keskonnas oma olukorra ning võimaluste üle arutleda;
  • tuge muutuste läbiviimisel oma elus ka pärast turvakodust lahkumis

Majutusteenusele võetakse naisi, kellele on oma kodus elamine vägivalla või ähvarduste ja hirmu tõttu muutunud ohtlikuks.

 

Turvakodus viibimise ajal pakuvad toetust ja juhtumipõhist nõustamist eriväljaõppe saanud kogemustega tugikeskuse töötajad. Vajadusel juriidiline ja psühholoogine nõustamine.

Turvakodus viibimise aeg lepitakse kokku igal konkreetsel juhul eraldi ning see sõltub isiku vajadustest ja tema tegevusest oma edaspidise elu korraldamisel.

Puue ei ole takistuseks turvakodusse vastuvõtmisel kui naine saab hakkama igapäevaste toimingutega kõrvalise abita.

Turvakodu ei võta vastu:

  • alaealisi pöördujaid
  • alkoholi- ja narkojoobes isikuid.

Kodukorda tutvustatakse lepingu sõlmimisel ja selle järgimine on varjupaigas viibijatele kohustuslik.

Turvakodus ei ole pidevat valvet, kuid kliendid saavad töötajatega kontakti võtta telefoni teel.

Varjupaigas ei ole toitlustamist. Süüa saab valmistada varjupaiga köögis oma toiduainetest.

Varjupaigas on pesupesemise võimalus ja head tingimused isikliku hügieeni tagamiseks.