Teised ohvreid
abistavad asutused

  • Hädaabi 112
  • Riiklikud ohvriabitöötajad

26 ohvriabitöötajat üle Eesti, kes pakuvad vägivalla ohvritele emotsionaalset tuge, infot abisaamise võimalustest ning juhendid, kuidas organisatsioonidega suhelda on http://www.ohvriabi.ee/